Борислав Иванов Иванов

     В публикуванaтa неотдавна поредица "Говореща азбука на прабългарите", "Прабългарският език в европейските езици", “Тържество на Българиите” и “Прабългарска съдбовност”, авторът предлага един модел на генеративен език за словообразуване чрез еднозвукови букви-думи,  който предполага, че е заложен в основата на съвременния български език от нашите предци прабългарите.
     За разлика от други подобния изследвания, тук авторът прилага системен информационно-ориентиран подход, чрез който открива неочаквани паралели между генеративния език на “говорещата азбука на прабългарите” и езика на днешните българи.


Тържество на Българиите      Прабългарска Съдбовност

Писмена Азбука на Прабългарите      Корените остават

Прабългарски условни знаци и монограми

Монограми на Михаил III Шишман

Кое е християнското име на Княз Владимир-Хръсате(889-993)

"Цар Петър" Парола за българска държавност

Накъде сочат боговете

Монограм на Крал Теодорих Велики

Държавотворният език на древните българи
(Осма научна конференция гр.Варна, 22-23 ноември 2003 год.)

Извор на неунищожима историческа памет

Посоки

От изречената мисъл до книжовното слово

За надписа върху стела от остров Лемнос

Розетският камък на езическа България

Безсмъртна птица на вярата - I

Безсмъртна птица на вярата - II

Думи неподвластни на времето

С вярата на мъдростта

Велика земя държава - I част

Велика земя държава - II част

Говореща азбука

Знакът на безсмъртието

Царско име - I част

Царско име - II част

АЗИ – САМАРИ – ШУМЕРИ - КИМЕРИ

Поклонници на светлината

Бил ли е Ирник шах на Персия?

СИЯВУШ – БОГ СИЯЕН КОННИК- I Част

СИЯВУШ – БОГ СИЯЕН КОННИК- II Част

СИЯВУШ – БОГ СИЯЕН КОННИК- III Част

 


Книгите може да намерите в книжарницата на "Гуторанов и син" гр.София 1142 ул."Фр. Нансен" 37 .
За контакти: Борислав Иванов
гр.Бургас