Тук поместваме някои статии на автора, отнасящи се до графичната писмена система на прабългарите

 

 

Писмени знаци на "Говорещата азбука на прабългарите"

Опит за разчитане на други прабългарски рунически надписи

Подредба на буквите в "Говорещата азбука на прабългарите"

ДОКЛАД НА ШЕСТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
гр. Варна 24-25 ноември 2001 г.

Надписи върху каменни пръстени-чъкре