ГОВОРЕЩА АЗБУКА НА ПРАБЪЛГАРИТЕ

1. Ъ - тоз, онзи, е, да

2. Зъ - огън, огнище, пек, топлина

3. Ръ - много, пръст на ръката, тръстика

4. Къ - женско, гънка, поражда, утроба, кълн, до

5.  Тъ   - мъж, мъжко, баща, прави, носи, допринася, отделя, обособява,

 обособена част-територия, посочва, вътрешен, 3 - число

6. Лъ - гръд, майка, извор, род, зърно, семка, дълъг, височина, планина

7. Нъ - уста, ям, отвор, отваря, дава, на` - дава, нов

8. А - без, липсва, няма, свършва, спира

9. Дъ - зъб, черупка, бял, плоча, острие, дъвча

10. Гъ - дърво, растение, расте, изправен

11. И - оставя, следа, резултат, външен, хвърля

12. Шъ - ръка – длан, 5 – число

13. О - месо, плът

14. Чъ - нос, образ, лице, режа, част, 1 – число, мирис, стърчи

15. Бъ - голям, по-възрастен, зрял, по-стар, по- , повече

16. Мъ - собствен, има, притежава, мой, негов, прилича

17. У - ухо, звук, чувам, тясно

18. Е - вик, крясък

19. Ю - покрив, покритие, крило, защита

20. Я - смях, смея се

21. Ер - листо, език

22. Ор   - камък, скала

23. Аъ - малък, ситен, дребен

24. ЙО - очи, течност, вода, 2 – число

25. АЙ - небе, най- , най-висш, време

26. ГРъ  - земя

27. ТРъ  - търка, търкаля, стръмен, въртя

28. КРъ  - крак, свивам, крача, ходя, карам, крив

29. БРъ  - клон, листа, платно, парцал

30. МРъ  - мърдам, мръщя се