Това първо издание на книгата се отпечатва

  със любезното съдействие на спомоществователите:

“СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ” АД

гр. Несебър, тел. /0554/ 2 77 49, 2 59 18

e-mail: sbhold@mbox.infotel.bg

арх. КАМЕН ШИПКОВ

/архитект/

гр. Поморие, тел. /0596/ 23 10

СЕРГЕЙ КРЪСТЕВ

“МЕГА - ТУР” ООД гр. Поморие, тел. /0596/ 60 89

e-mail:  megatour@pomonet.bg

ВАЛЯ ВЪЛКОВА

“ВАЛЕНА – ТУРС” ООД гр. Поморие, тел. /0596/ 52 93, 72 25

тел./факс 70 77e-mail: valena@pomonet.bg
Авторът търси спомоществователи за следващи публикации по тематаАдрес и телефони за контакти:

гр. Бургас 8000, ул. “Княз Борис I” 60

тел. /056/ 818 327, GSM: 0888 21 27 98

e-mail:  borislav@digicom.bg

site:  http://borislav.digicom.bg

сметка в левове:

Райфайзенбанк - България АД
код: 15591550
с/ка: 1046570716
на име: Борислав Иванов Иванов

Автор:  Борислав Иванов Иванов

Първо издание

Печат: Студио Фолио

Тираж: 200

Печатни коли: 2

Излязла от печат на 08.08.2001

Издава: Борислав Иванов Иванов