Това първо издание на книгата се отпечатва благодарение на щедрата подкрепа получена от съидейниците спомоществователи:

 

арх. КАМЕН ШИПКОВ

/архитект/

гр. Поморие, тел. /0596/  23 10

 

ВАСИЛКА КУСЕВА

ИВА КУСЕВА

ЕТ “ТИВА” гр. Поморие,  тел. /0596/  70 71,  26 27


ИВАН ТОДОРОВ

/програмист/

гр. Бургас,  тел. /056/   4 60 32

 

 

Авторът търси спомоществователи за следващи публикации по темата

Адрес и телефони за контакти:

гр. Бургас 8000, ул. “Княз Борис I” 60

тел. /056/ 818 327, GSM: 0888 21 27 98

E-mail:   borislav@digicom.bg

сметка в левове:

Райфайзенбанк - България АД
код: 15591550
с/ка: 1046570716
на име: Борислав Иванов Иванов